บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

ไทยคว้า1ทอง1เงิน1ทองแดง จากฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย

News-EDU-03-08-05-2017

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยส่งผู้แทน จำนวน 8 คน ไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤษภาคม ณ เมืองยากุ๊ตส์ สหพันธรัฐรัสเซีย จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 23 ประเทศ ผลปรากฏว่าสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 4 เกียรติคุณประกาศ ดังนี้

  • เหรียญทอง นายอธิคม วาณิชย์กุล ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
  • เหรียญเงิน น.ส.ธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
  • เหรียญทองแดง นายปฏิญญ์ อินทร์แก้ว ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

4 รางวัลเกียรติคุณประกาศ

  • นายสิรภพ กลิ่นขจร ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
  • นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
  • นายณพ เติมตฤษณา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
  • น.ส.ณัฐณิชา เมรินทร์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

พร้อมกันนี้ในทีมยังประกอบด้วย นายญาณพงศ์ ชัยสิทธิการค้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เป็นผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขันด้วย ทั้งนี้จะขึ้นรับรางวัลในพิธีปิดการแข่งขันวันที่ 8 พฤษภาคม และเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่ 10 พฤษภาคม

ที่มา: มติชนออนไลน์

avatar