ข่าว ข่าวการศึกษา

เล็งขยายสอนภาษาเกาหลีในอาชีวะ

News-EDU-03-05-05-2017

มอ.ปัตตานี ฟุ้งเป็นแห่งแรกเปิดสอนภาษาเกาหลี ตั้งเป้าขยายการสอนในระดับอาชีวศึกษา หวังแรงงานไทยรู้ภาษาเกาหลีจะเป็นกุญแจสู่เทคโนโลยี ด้าน “ตวง” แนะสอนแล้วต้องให้ได้ใช้จริง ควรสอนภาษาไทยให้คนเกาหลีด้วย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาเขตปัตตานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา เข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยนายโน กวัง อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้คนไทยสนใจเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มมากขึ้น และปีการศึกษา 2561 จะมีการสอบภาษาเกาหลี เพื่อคัดคนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนภาษาเกาหลีในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น

รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้มเสน คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มอ.ปัตตานี กล่าวว่า มอ.ปัตตานี เป็นคณะแรกที่จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี มาตั้งแต่ปี 2529 และขยายการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเปิดสอนภาษาเกาหลี 21 แห่ง โรงเรียนเปิดสอนรวม 107 โรง ที่สำคัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดให้ภาษาเกาหลีเป็นวิชาสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2561 ส่วนเป้าหมายต่อไปจะมีการขยายการสอนภาษาเกาหลีในระดับอาชีวศึกษา เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมปัจจุบันของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีความก้าวหน้า หากแรงงานไทยได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีก็จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ

ด้านนายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติ (สนช.) กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศ ด้วยการใช้การอาชีวศึกษาเป็นหลักในการพัฒนา การส่งเสริมให้แรงงานไทยได้เรียนภาษาเกาหลีก็จะสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งหวังให้เราจัดการศึกษา เพื่อสร้างอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ ตนฝาก มอ.ปัตตานี สร้างพื้นที่ให้คนเรียนภาษาเกาหลีได้นำไปใช้จริง เพราะเรียนแล้วแต่ไม่ได้นำไปใช้ก็จะลืม รวมทั้งอยากให้สร้างชุดความรู้ภาษาที่เหมาะสมกับอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาษาเกาหลี เช่น ภาษาเกาหลีกับอาชีพด้านการท่องเที่ยว ด้านกีฬา และสำหรับช่าง เป็นต้น ขณะเดียวกันควรส่งเสริมการสอนภาษาไทยให้กับชาวเกาหลีด้วย

ที่มา: เดลินิวส์

avatar