บันเทิง หมดเขตแล้ว เรื่องน่าสนใจ

สสวท.จัด 3 ค่ายวิทย์-คณิต ชั้นป.3-ป.6 ยกระดับนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

News-EDU-01-03-05-2017

นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. จะจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาดังกล่าว

โดยในเดือนพฤษภาคมจะจัดทั้งหมด 3 ค่าย ได้แก่

  • ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.3 วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  • ค่ายคณิตศาสตร์ ป.3 วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  • ค่ายคณิตศาสตร์ ป.6 วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ที่มา: มติชนออนไลน์

avatar