บทความ แนะแนว

อยากเรียนคอมฯ เรียนอะไรดี?

Wanna study about com

เคยสงสัยไหม…ว่าจะเรียนอะไรดี ?

 • วิศวะซอฟต์แวร์
 • วิศวะคอมฯ
 • การจัดการ E-commerce
 • ICT
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • เทคโนโลยีคอมฯ
 • IT
 • คณิตศาสตร์คอมฯ
 • พัฒนาเกม
 • การจัดการ IT
 • แอนนิเมชัน
 • สื่อสารดิจิตัล
 • มัลติมีเดีย
 • ดิจิทัลมีเดีย
 • CG
 • ITธุรกิจ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เยอะไปหมดจนตาลาย…

แล้วงง???? ไหม ว่าอันไหนเรียนอะไร

ตามมาอ่าน…จะอธิบายให้เข้าใจ แต่บอกก่อนนะว่า เรื่องมันยาว…..

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า…

คณะ/ภาค/สาขา ที่เค้าเปิดสอนเนี่ย เค้าเปิดตามความรู้ที่คนในสังคมใช้กัน และเหตุที่ว่าเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ใช้กันแพร่หลายในทุกวงการ
ดังนั้นคณะเกี่ยวกับคอมฯ เนื่ยจึงเปิดใหม่ออกมางอกเงยเป็นเงาตามตัว และมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจ คือ……

ชื่อเหมือนกัน แต่เรียนไม่เหมือนกัน

เช่น วิศวะคอมฯ แต่ละมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนก็ไม่เหมือนกัน บางที่เน้นด้านฮาร์แวร์ บางที่เน้นด้านเน็ตเวิร์ค บางที่เน้นเขียนโปรแกรมก็มี ดังนั้น นอกจากปวดหัวเรื่องชื่อที่มากมายแล้ว ต้องปวดหัวเรื่องดูหลักสูตรแต่ละที่ด้วยว่าสอนอะไรบ้าง จะได้เข้าใจถูกต้อง

แล้วจะเลือกเรียนอะไรดี ??????

ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อน ว่าอยากเรียนเรื่องอะไรของคอมพิวเตอร์ และเรียนไปแล้วอยากเอาความรู้ไปทำอะไร เช่น

 • อยากเขียนโปรแกรมในคอม
 • อยากเขียน App
 • อยากทำกราฟฟิก CG
 • อยากสร้างฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ
 • อยากดูแล Server
 • อยากวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน

แต่ห้ามตอบว่า… “อยากได้อันที่เงินเดือนเยอะๆ, อันที่รวยๆ, อันที่หางานง่ายๆ”

เพราะเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวกับว่าจะเรียนคณะไหน มันขึ้นอยู่กับความสามารถ และความต้องการแรงงานตามสภาพเศรษฐกิจตอนที่เรียนจบ

เสร็จแล้วมาดูว่าแต่ละคณะเรียนอะไรจะได้ความรู้อะไร ถ้าตรงกับที่อยากก็เลือกเลย

มาดูกันว่า คณะหลักๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มันเรียนอะไร และเรียนแล้วจะได้อะไร

คำเตือน

 • ที่จะอธิบายต่อไปนี้เป็นภาพรวมแบบกลางๆ การเรียนการสอนแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะแตกต่างจากที่บอก ให้ไปดูหลักสูตรของแต่ละที่ประกอบด้วย ว่าเค้าสอนอะไรนะครับ
 • บางมหาวิทยาลัย อาจจะใช้ชื่อคณะต่างจากชาวบ้าน ให้ดูที่วุฒิที่ได้รับตอนจบเป็นหลักเช่น วุฒิ วท.บ ก็คือคณะวิทยาศาสตร์ (แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะตั้งชื่อคณะว่าอะไรก็ตาม อย่าลืมดูวุฒิประกอบด้วยเสมอ)

วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

เป็นคณะแรกๆ ที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้ จึงเป็นคณะแรกๆ ที่มีสาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการใช้คอมพิวเตอร์ยุคแรกเน้นการเขียนโปรแกรมเพื่อป้อนให้คอมพิวเตอร์คำนวณเรื่องต่างๆ คณะนี้จึงเน้นเรื่องการเขียนโปรแกรมเป็นหลัก แต่ปัจจุบันการเขียนโปรแกรมมันกว้างมากกว่าแต่ก่อน จึงต้องไปดูในหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยละเอียดว่า สอนเขียนอะไรบ้าง สอนภาษาโปรแกรมอะไรเป็นหลัก และเรียนจบมาแล้ว จะเขียนโปรแกรมอะไรเป็นบ้าง เช่น เขียนเว็บ, เขียน App, โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์, โปรแกรมคำนวณเฉพาะทาง ฯลฯ

วิศวกรรม คอมพิวเตอร์

เป็นคณะแรกๆ อีกเช่นกัน ที่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเน้นไปที่การสร้างคอมพิวเตอร์ ดังนั้นหลักสูตรดั้งเดิมจะเน้นผสมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ กับซอฟต์แวร์ (เน้นไปที่ซอฟต์แวร์ระบบ เช่น OS, Network, Interface มากกว่า) แต่ประเทศไทยไม่มีธุรกิจผลิตคอมพิวเตอร์ ดังนั้นบางที่จึงปรับหลักสูตร โดยเปลี่ยนวิชาฮาร์ดแวร์บางตัวออกเป็นวิชาเขียนโปรแกรมแทน จึงทำให้เรียนคล้ายกับ วิทยาคอมฯ

ดังนั้นต้องดูหลักสูตรให้ดี ถ้าอยากรู้ด้านฮาร์ดแวร์ ก็ควรเลือกมหาวิทยาลัยที่ในหลักสูตรมีการสอนฮาร์ดแวร์ด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

เป็นคณะที่เน้นเอาคอมพิวเตอร์มาประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพท์ของข้อมูลตามที่ต้องการ หลักสูตรจึงเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูล และการจัดการข้อมูลรวมถึงการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อจัดการข้อมูลด้วย

คณะนี้ส่วนใหญ่จบมาได้ วุฒิ วท.บ. ซึ่งจะเห็นว่าคล้ายคลึงกับวิทยาการคอมพิวเตอร์มาก ดังนั้นต้องพิจารณาหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีเพราะบางที่จะเรียนคล้ายกับวิทยาการคอมพิวเตอร์มาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

เป็นคณะที่เรียนเหมือนเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เพิ่มเรื่องการสื่อสารเข้ามา ซึ่งคณะนี้ ถือเป็นคณะใหม่มาก หลักสูตรแต่ละที่ก็ต่างกันมาก บางที่จะเหมือนกับ IT เลย แต่บางที่ก็จะต่างกันไปโดยสิ้นเชิง เพราะเน้นด้านการสื่อสารมากกว่าโดยเพิ่มเรื่องศิลปะการสื่อสารเข้ามาผสมด้วย

คณะนี้แนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าต้องดูหลักสูตรการสอนให้ละเอียด รวมทั้งดูสาขาที่เข้าเรียนด้วย เพราะถ้าเลือกไม่ดี อาจจะเข้าใจผิดไม่ตรงกับที่อยากจะเรียนได้

วิศวะกรรมซอฟต์แวร์

เนื่องจากซอฟต์แวร์สมัยใหม่ มีความซับซ้อนสูง และมีกระบวนการต่างๆ หลายแบบในการออกแบบและผลิตขึ้นมา จึงมีสาขาวิศวะกรรมซอฟต์แวร์เกิดขึ้นมา โดยสาขานี้จะเน้นสอนในเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ล้วนๆ ตั้งแต่การออกแบบ ขั้นตอนการผลิต และการควบคุมการผลิตซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม และการควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ ถ้ารักที่จะอยู่ในวงการผลิตซอฟต์แวร์ สาขานี้ดูจะตรงกับความต้องการของวงการในปัจจุบันมากที่สุด

สาขาพัฒนาเกม

เป็นสาขาใหม่ที่เน้นสอนการผลิตซอฟต์แวร์ ประเภทเกมโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็เปิดสอนในต่างคณะกันไป เช่น ในคณะวิศวะ, คณะไอที, คณะดิตอลมีเดีย เป็นต้น ส่วนหลักสูตรก็ต่างกันไปเช่นกัน บางที่เน้นด้านโปรแกรมมากกว่ามีเดีย บางที่เน้นด้านมีเดียมากกว่าโปรแกรม

ถ้ารักจะทำเกม เป็นสาขาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง แต่ควรเช็คหลักสูตรให้ดี และดูว่าตัวเองมีความสามารถด้านใดที่ถนัดกว่า ด้านมีเดีย หรือด้านโปรแกรม

สาขามัลติมีเดีย / ดิจิทัลมีเดีย / CG

3 สาขานี้ขออธิบายรวมกัน พราะมีความคล้ายกัน คือ เป็นสาขาที่ไม่เน้นการเขียนโปรแกรม แต่เน้นไปที่การผลิตมีเดียเพื่อเอาไปใช้งานในด้านต่างๆ ทั้งในวงการคอมพิวเตอร์และวงการด้านอื่นๆ สาขาเหล่านี้จะเรียนการใช้ซอฟต์แวร์ประกอบกับเทคนิคการนำเสนอ และความสามารถด้านศิลป์ เพื่อนำมารวมๆ กันผลิตเป็นผลงาน ในหลักสูตรแต่ละที่จะมีการเรียนแตกต่างกันไป ตามแต่ว่าจะเน้นเรื่องใดมากกว่ากัน และยังต่างกันในเรื่องผลงานที่ผลิตด้วย บางหลักสูตรอาจเน้นผลิตผลงานให้วงการนึง อีกหลักสูตรให้อีกวงการนึง

คอมฯไอที..ธุรกิจ / การจัดการ..คอมฯไอที

เป็นคณะสายบริหารที่เอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจต่างๆ จึงเน้นสอนไปที่การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการบริการจัดการทางด้านธุรกิจ บางที่อาจจะมีสอนเขียนโปรแกรมบ้างเล็กน้อย หลักสูตรแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปตาม บางที่ อาจจะเน้นธุรกิจด้าน E-commerce, บางที่เน้นงานออฟฟิตทั่วไป, บางที่เน้นการบริการจัดการในองค์กรใหญ่ๆ

วุฒิที่จะได้รับส่วนใหญ่จะได้ บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

คอมพิวเตอร์ศึกษาสาขาคอมฯ ในคณะครุฯ

เป็นสาขาที่ผลิตครู ดังนั้นจะเน้นการสอนคอมพิวเตอร์เพื่อให้เอาไปสอนเด็กต่ออีกที จึงต้องเรียนหลายเรื่องกว้างๆ แต่ไม่ลงลึกมากในแต่ละเรื่อง ระยะเวลาเรียนส่วนใหญ่จะเป็น 5 ปี เรียนจบมาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อใช้สมัครเป็นครูตามสถานศึกษาต่างๆ ได้

สำหรับหลักสูตรนี้ในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยนั้นๆ เน้นผลิตครูด้านไหน เช่น ผลิตครูด้านไอทีหลักสูตรก็จะเรียนคล้ายของคณะไอที

สื่อสารดิจิตอลสาขาอื่นๆ ในคณะนิเทศฯ

เป็นสาขาใหม่มากๆ ที่เป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในด้านการสื่อสาร สาขานี้ส่วนมากเปิดสอนในคณะนิเทศศาสตร์ การเรียนก็จะคล้ายนิเทศมาก เพียงแต่เพิ่มความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เข้าไปประกอบด้วย เช่น ความรู้ด้านการผลิตสื่อดิจิตอลสมัยใหม่, ความรู้ด้านอินเทอร์เน็ต (เว็บ / โซเชียล)

หลักสูตรเหล่านี้จัดว่าใหม่มาก และแต่ละที่ก็จะไม่ค่อยเหมือนกัน รวมทั้งอาจจะยังมีการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมได้อีก จึงควรศึกษาหลักสูตรในแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนให้ละเอียด

ได้ยินมาว่าจบคอมฯ อะไรก็ได้ ก็สมัครงานได้เหมือนๆ กันจริงไหม ?

อันนี้จริง!! เพราะเวลาไปสมัครงานใหญ่เค้าไม่สนหรอกว่าจบคณะอะไรสาขาอะไร แต่เค้าดูว่ามีความสามารถตรงกับตำแหน่งที่เค้าเปิดรับหรือไม่ ซึ่งถ้าบังเอิญในหลักสูตรที่เรียนมามีสอนตรงกับตำแหน่งที่รับก็ดีไป แต่ถ้าไม่ตรงก็ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลแล้วว่าจะขวนขวายด้วยตัวเองในด้านนั้นๆ ได้หรือไม่

อย่าลืมว่าวงการคอมฯ เปลี่ยนเร็วมาก ไม่มีทางที่หลักสูตรการศึกษาจะเปลี่ยนตามได้ทัน ดังนั้นสำคัญที่เวลาเรียนหลักการต้องได้ และต้องหาทางศึกษาเพิ่มเติมเอง เพียงเท่านี้ แม้จบในหลักสูตรที่ไม่ตรงกับงาน ก็หางานได้ไม่ยาก

อย่างนี้อยากเรียนคอมฯ ก็เรียนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคอมฯ ไม่ต้องเลือกให้มากใช่ไหม ?

ผิด..!! ถ้ามีโอกาสเลือกได้ ควรเลือกอันที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับตัวเราก่อน เช่น ถ้าอยากเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ก็ควรเลือก วิศวะซอฟต์เเวร์ก่อน ถ้าไม่ได้ก็ค่อย วิทยาฯคอมฯ

เพราะการเลือกคณะ / สาขา ให้ใกล้เคียงกับที่อยากเป็นอยากรู้ มันช่วยให้เราเหนื่อยน้อยกว่าการเรียนสาขาที่ไกลออกไป อย่างน้อยๆ ในการเรียนสาขาที่ตรงมากกว่า ก็จะมีคนให้ปรึกษาได้มาก ทั้งรุ่นพี่ ทั้งอาจารย์ ทำให้ลู่ทางในการหาความรู้เพิ่มเติมมันง่ายกว่า แต่ถ้าเลือกอันที่ตรงกว่าไม่ได้ ก็ให้เอาอันที่ใกล้เคียงที่สุดที่เลือกได้ แล้วพยายามหาความรู้เพิ่มเติมเอา (ซึ่งอาจจะเหนื่อยกว่าหน่อย)

แล้วจริงๆ ตอนนี้เรียนคอมฯ จบมามีตำแหน่งงานอะไร และเงินดีไหม ?

ตอนนี้ในไทย (และต่างประเทศ) ส่วนใหญ่สายงานด้านคอมที่มีตำแหน่งงานมากที่สุด คือสายงานด้านซอฟต์แวร์ (Developer ,Tester, QA, UX, UI) และงานบริการ (IT Support, IT Sale) รองลงมาเป็นสายงานด้านบริหาร (SA, BA, PM, Audit) ส่วนงานด้าน Network และ Hardware ในไทย มีรับไม่ค่อยเยอะ ด้านผลตอบแทนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี – ดีมาก โดยเฉพาะตำแหน่งงานในบริษัทข้ามชาติ ดังนั้น นอกจากความรู้ด้านคอมฯ แล้ว ควรที่จะเพิ่มความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับพูดคุยสื่อสารได้ด้วย

จบแค่นี้ก่อนล่ะ หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถถามเข้ามาได้ทุกช่องทางที่เปิดให้บริการนะครับ 

 

avatar