บันเทิง หมดเขตแล้ว เรื่องน่าสนใจ

‘มมร’ จับมือ ศธ. จัดมหกรรมการแข่งขัน – ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา

ศธ.จับมือ มมร.-พศ.จัดแข่งทักษะทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  และนางบรรเจอดพร สู่แสนสุข รอง ผอ. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันแถลงข่าว โครงการ MBU Challenge #2 มหกรรมการแข่งขัน – ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2  โดยม.ล.ปนัดดากล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นความสำคัญถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างมากจึงได้มีการมอบนโยบายให้ศธ. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงโครงการ MBU Challenge #2 มหกรรมการแข่งขัน – ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงทักษะความสามารถทางพุทธศาสนา รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตัวเอง

พระเมธาวินัยรสกล่าวว่า โครงการ MBU Challenge #2 มหกรรมการแข่งขัน – ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2  เป็นมหกรรมการแข่งขัน และประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย กิจกรรมโต้คารมอุดมธรรม ซึ่งเป็นการโต้วาทีเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมีทักษะวาทศิลป์ และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา สามเณรในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ challenge.mbu.ac.th หรือสอบถามโทร.0-2444-6000 ต่อ 1093 – 5 หรือ 08-6341-9978

ที่มา: มติชนออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ MBU Challenge #2
มหกรรมการแข่งขัน – ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2

ศธ.จับมือ มมร.-พศ.จัดแข่งทักษะทางพระพุทธศาสนา

กำหนดการ ปิดรับสมัคร วันที่ 3 มีนาคม 2560
วิธีสมัคร ให้ทางโรงเรียนส่งรายชื่อเข้าร่วมแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการธรรมะ
ประเภทของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด ดังนี้

  1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6, ปวช.)
  4. ระดับอุดมศึกษาอาชีวะศึกษา (ปวส.)

การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน (ไม่จำกัดเพศ)

Download ระเบียบการและเกณฑ์การแข่งขัน: Click
Website สมัครระบบออนไลน์: Click

2. การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ประเภทของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด ดังนี้

  1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 10 คน

Download ระเบียบการและเกณฑ์การแข่งขัน: Click
Website สมัครระบบออนไลน์: Click

3. การแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม
ประเภทของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด ดังนี้

  1. นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. ภิกษุ สามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ

Download ระเบียบการและเกณฑ์การแข่งขัน : Click
Website สมัครระบบออนไลน์ : Click

avatar