ข่าว ข่าวการศึกษา หมดเขตแล้ว

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

O-Net M.6 rules

ถ้าเพื่อนๆ ไม่มั่นใจว่าจำได้ไหม เด็กเก่งแนะนำให้อ่านทวนซ้ำ / ดูคลิปซ้ำอีกรอบนะคะ จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดไปฝ่าฝืนกฎระเบียบโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะ

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET

ข้อห้ามปฏิบัติในการสอบ O-NET

หลักฐานที่ใช้แสดงตนเข้าห้องสอบ และอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้

สรุป

ONET-rule 2

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET

ONET-rule 1

avatar