Short Note บทความ

รูปแบบข้อสอบทุกวิชา O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

ก่อนจะถึงวันสอบจริง เด็กเก่งแนะนำให้เพื่อนๆ ลองอ่านรายละเอียดหน่อยนะคะ เอกสารชุดนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้จัดทำค่ะ โดยมีการประกาศรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  • รูปแบบข้อสอบ
  • จำนวนข้อสอบ
  • เนื้อหาการสอบ

จำนวนข้อสอบ

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

Download ไฟล์ที่นี่: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar