บทความ สถิติ

Top 10 สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุดใน KU Admission 60

หลังจากที่ปิดรับสมัคร KU Admission ปีการศึกษา 2560 ไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ทางม.เกษตรศาสตร์ได้ทำสถิติการเลือกสาขา KU Admission ปีการศึกษา 2560 ออกมาให้ดูกันค่ะ 

เด็กเก่งเลยขอคัดมาแค่ Top 10 ที่มีผู้สมัครมากที่สุดมานำเสนอเพื่อนๆ ค่ะ

Top 10 สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุดใน KU Admission 60 

1. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รับ จำนวนใบสมัคร อัตราการแข่งขัน
40 2,931 1 : 73

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

รับ จำนวนใบสมัคร อัตราการแข่งขัน
50 2,486 1 : 50

3. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

รับ จำนวนใบสมัคร อัตราการแข่งขัน
5

2,234

1 : 447

4. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รับ จำนวนใบสมัคร อัตราการแข่งขัน
10 2,135 1 : 214

5. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

รับ จำนวนใบสมัคร อัตราการแข่งขัน
30 1,523 1 : 51

6. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (วิทย์ – คณิต)

รับ จำนวนใบสมัคร อัตราการแข่งขัน
35 1,464 1 : 42

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รับ จำนวนใบสมัคร อัตราการแข่งขัน
60 1,432 1 : 24

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รับ จำนวนใบสมัคร อัตราการแข่งขัน
60 1,409 1 : 23

9. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

รับ จำนวนใบสมัคร อัตราการแข่งขัน
30 1,352 1 : 45

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รับ จำนวนใบสมัคร อัตราการแข่งขัน
55 1,351 1 : 28

อันดับต่อมาคือ

11. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รับ 40 / จำนวนสมัคร 1,276)

12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (รับ 11 / จำนวนสมัคร 1,254)

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รับ 50 / จำนวนสมัคร 1,166)

14. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (รับ 3 / จำนวนสมัคร1,164)

15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รับ 50 / จำนวนสมัคร 1,157)
ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2560

*หมายเหตุ*
ตารางนี้เป็นข้อมูลประมาณจำนวนผู้สมัครที่สนใจเลือกสาขา เพื่อให้ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นค่ะ เนื่องจากผู้สมัครหนึ่งคนสามารถเลือกได้หลายสาขาทำให้ข้อมูลในตารางจะมากกว่าจำนวนผู้สมัครจริง

*ข้อมูลสถิตินี้จะถูกปรับปรุงรายวัน*

ดูสถิติการเลือกสาขา KU Admission ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมดได้ที่นี่: Click

avatar